Category: Gebelik ve Doğum

Gebelikle İlgili En Sık Sorulanlar
Post

Gebelikle İlgili En Sık Sorulanlar

Erken gebelik bulguları nelerdir? Adet gecikmesi sıklıkla ilk bulgudur. Ancak, düzensiz adet gören bayanlar bunun pek farkına varmayabilir. Birçok gebede sık idrara çıkma, aşırı yorgunluk, uyku hali, bulantı ve/veya kusma, göğüslerde hassasiyet, dolgunluk ve ağrı şikayeti olur. Bunlar normal erken gebelik bulgularıdır. Döllenmiş yumurta ne zaman rahime yerleşir? Döllenmiş yumurta, 2-8 hücreli kütle (embriyo) olarak...

Sık Rastlanan Gebelik Şikayetleri
Post

Sık Rastlanan Gebelik Şikayetleri

Sık rastlanan gebelik şikayetlerini gebelik dönemlerine göre incelemek gerekir. Zira, her dönemde görülebilen şikayetler olduğu gibi bazı dönemlere özgü şikayetler de vardır. Yine, şikayetlerin şiddeti gebelik dönemine göre de değişebilir. Gebeliklerin her 3 aylık dönemi olan ‘trimester’lere göre sık olan şikayetler şunlardır: Birinci Trimester: Aşırı yorgunluk, Uyku hissi Karında şişkinlik, Gerginlik Göğüslerde hassasiyet, dolgunluk Sık...

Hafta hafta fetus ne yapar?
Post

Hafta hafta fetus ne yapar?

Fetusun hafta hafta gelişimine geçmeden önce, fetus oluşumuna kadar geçen sürece bir göz atalım. Çünkü gebelik haftası kadın hastalıkları açısından fetusun oluşumuna olanak sağlayan yumurtanın o ay yola koyulması, yani son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanır. DOMİNANT FOLİKÜL GELİŞİMİ Her ay yumurtalık rezervinden bir grup yumurta (oosit) yumurtalamaya (yumurtanın salınması) hazırlık için seçilip gelişmeye...

Gebelikte Beslenme
Post

Gebelikte Beslenme

Gebelikte beslenme konusu yeteri kadar bilimsel araştırılmış mıdır? Hayır çünkü gebelikte beslenmeyle ilgili kaliteli bilimsel çalışma yapmak birçok açıdan zorluklar içerir: Beslenmenin, bebeğin gelişimini etkileyebileceği kritik dönem net bilinmemektedir. Normal gebelikteki birçok fizyolojik değişiklikler Gebeliğe uyumdaki çok farklı bireysel farklılıklar İnsan gebelerde çalışma yapılamaması İnsana uyarlanabilecek iyi bir hayvan modelin olmaması   Gebenin beslenme durumu...

Detaylı Fetal Anatomik Tarama
Post

Detaylı Fetal Anatomik Tarama

Detaylı fetal anatomik tarama nedir ? Bu detaylı ultrason incelemesi, en sık yapıldığı gebelik haftalarından dolayı, ‘ikinci trimester ultrason taraması’ ve temel gebe ultrasonundan daha kapsamlı olduğundan ‘ikinci düzey ultrason’ olarak da adlandırılır. İkinci trimester, 13 hafta + 0 günden 27 hafta + 6 güne kadar olan gebelik haftalarına denir. Detaylı ultrason sıklıkla 18-23. haftalar...

Kordosentez
Post

Kordosentez

Kordosentez nedir? “Fetal Kan Örneklemesi”, “Perkutan Umblikal Kan Örneklemesi”, “Umbilikal Ven Örneklemesi” olarak da adlandırılır. İnceleme için göbek kordonundan bebeğin kan örneğinin alındığı tanısal bir testtir. Plasentadan kaynaklanan göbek kordonu (umbilikal kordon), anne ile bebek arasındaki iletişimi sağlar. Bir toplardamar (ven) ve iki atardamar (arter) içeren göbek kordonu, fetusa kan sağlarken fetus kaynaklı atıkları da...

Koriyon Villüs Biyopsisi
Post

Koriyon Villüs Biyopsisi

Koriyon villüs biyopsisi nedir? Koriyon villüs biopsisi, prenatal tanı yöntemlerindendir. 10-13. gebelik haftalarında yapılır. Bebekte genetik hastalık ve kromozom anomali tanısı için başvurulan bir yöntemdir. Erken tanı ve daha fazla inceleme örneği sağlaması avantajıdır. Ancak, bebeğin eşinden (plasenta) bir parça doku (koriyonik vilüs) alındığından, düşük yapma riski sonraki haftalarda yapılan prenatal tanı yöntemine göre daha...

Amniyosentez
Post

Amniyosentez

Amniyosentez nedir? Bebeğin içinde yaşadığı sıvıdan (amniyon sıvısı) alınan örnek ile bebeğinizin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayan,  gebelikte yapılan bir tanı yöntemidir (prenatal tanı). En sık yapılma nedeni, genetik hastalık ve kromozom anomalisi tanısı içindir. Sıklıkla 16-18. gebelik haftaları arasında yapılır. Ancak, tüm gebelik haftalarında soruna bağlı olarak yapılması mümkündür. Tüm gebelere seçenek...

Gebelikte Genetik Tarama Testleri
Post

Gebelikte Genetik Tarama Testleri

Gebelikte genetik tarama testlerine geçmeden önce konu ile ilgili terimleri tanımlamak gerek: Hücre:  Vücudun en küçük yapı birimidir. Gen:  Kişinin fiziksel özellikleri ve tüm vücud işlevlerini kontrol eden bilgileri içeren DNA bölümlerine ‘gen’ denir.  Kalıtımın temel birimleridir. Ebeveynden çocuğuna geçirilir. DNA:  Ebeveynden çocuğuna geçen genetik materyal DNA’dır. Kromozomlarda taşınırlar. Kromozom:  Kişinin yapısını belirleyen genleri taşıyan...

Gebe Kalmadan Önce
Post

Gebe Kalmadan Önce

Gebelik öncesi danışmanlık nedir? Sağlıklı çocuk sahibi olma bir çiftin en önemli isteğidir. Bunun için, gebe kalmadan önce kadın hastalıkları ve doğum hekimine danışarak yol alınması önerilir.  ‘Gebelik öncesi danışmanlık’ kadının doğurganlığı ve gebelik sonuçlarına yönelik sosyal, davranışsal, çevresel ve biyomedikal risklerin belirlenerek, gebe kalmadan önce eğitim, danışmanlık ve mümkün olan müdahaleler ile bu risklerin...

  • 1
  • 2