Kordosentez

Kordosentez

Kordosentez nedir?

“Fetal Kan Örneklemesi”, “Perkutan Umblikal Kan Örneklemesi”, “Umbilikal Ven Örneklemesi” olarak da adlandırılır. İnceleme için göbek kordonundan bebeğin kan örneğinin alındığı tanısal bir testtir. Plasentadan kaynaklanan göbek kordonu (umbilikal kordon), anne ile bebek arasındaki iletişimi sağlar. Bir toplardamar (ven) ve iki atardamar (arter) içeren göbek kordonu, fetusa kan sağlarken fetus kaynaklı atıkları da uzaklaştırır.

Kordosentez ile alınan kanda çalışılan testler ile bebeğin sağlık durumunu değerlendirilir. Genetik bozukluklar, kan hastalıkları, enfeksiyonlar incelenir. Ayrıca, bebeğe bu yolla tedavi amaçlı kan ve ilaç verilebilir. Genel olarak kordosentez uygulama oranı azalmaktadır. Bunun ana nedeni de, diğer tanı yöntemlerinin (amniyosentez, koriyon villüs biyopsisi) fetus açısından daha az riskli olması nedeniyle daha sık uygulanmalarıdır. Ancak, diğer yöntemler yeterli bilgi sağlamaz ya da en kısa sürede sonuç çıkması gereken durumlarda önerilir.

 

Kordosentez neden uygulanır?

Kordosentez yapılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Genetik bozukluk tanısı
 2. Enfeksiyon (kızamıkçık, toksoplazmozis gibi) tanısı
 3. Kansızlık derecesi tayini
 4. İzoimmünizasyon (Rh uygunsuzluğunda) derecesi
 5. Annede bebeğin pıhtılaşma hücre sayısı tespiti
 6. Bebeğe kan nakli
 7. Bebeğe ilaç tedavisi

 

Kordosenteze bağlı riskler nelerdir?

Kordosentez bağlı şu durumlar için risk artışı gözlenir:

 • Düşük
 • Kordonda kanama
 • Kalp atımında yavaşlama
 • Enfeksiyon
 • Su gelişi

 

 

Kordosentez nasıl uygulanır?

24 haftadan küçük gebede poliklinikde yapılır. 24 hafta veya daha büyük gebede, acil sezeryan gerekebileceğinden hastanede yapılır. Bu gebeler, işlem öncesi en az 8 saat aç ve susuz kalmalıdırlar.

Gebe sırtüstü yatar pozisyonda uzanır. Ultrason ile gebelik haftası, plasenta yerleşim yeri ve göbek kordonu gİriş yeri saptanır.  Karın cildi antiseptikle temizlenir. Ultrason eşliğinde özel, uzun, ince bir iğne ile karın ön duvarı geçilir. Biraz batma hissi olabilir. Sonra rahim duvarı geçilir. Bu sırada hafif kramp şeklinde ağrı olabilir.

Kordonun plasentaya giriş yerine ulaşılır. En az 2 ml. kan umblikal venden alınır. İğne çıkartılarak işleme son verilir. 5 dakika sonra bebek kalp atımları kontrol edilerek kaldırılırsınız.

 

Kordosentez işlemi sonrası nelere dikkat edilmeli?

İşlem sonrası kendinizi zorlamamalısınız. Mümkünse eve arabayla başkası sizi götürsün. Cinsel ilişki, bir hafta yasaktır.                Karın içi basıncını arttıracak, zorlayıcı, yorucu aktiviteler üç gün yasaktır. Uçak yolculuğu riskli değildir. Ancak, bir sorunda eve yakın olmak tercih edilir. Hafif kramp tarzı kasık ağrısı, ilk 1-2 gün normaldir. Acil başvurmanız gereken şikayetler şunlardır: Kasık ağrısı, kanama, su gelişi, 38oC’den yüksek ateş.

 

Kordosentez sonuçları ne anlama gelir?

72 saat içinde sonuç alınır. Kromozom hastalıkları ve bazı kan hastalıkları için tanı konulsa da hastalık şiddeti belirlenemez. Sonuçlar, klinik bulgular, ek test veya bilgiler ile beraber değerlendirilir. Sonuç normal ise takibiniz planlanır. Enfeksiyon saptanırsa tedavi seçenekleri anlatılır. Ciddi bir kansızlık varsa kan transfüzyonu planlanır. Tedavi edilemeyecek bir durum varsa karar vermeniz için danışmanlık hizmeti alınması sağlanır.

 

Kordosentez yaptırılmalı mı?

Test sonucu tanı konması ile yakalanan fırsatlar şunlardır:

 • Tibbi müdahale mümkün ise yapılması
 • Özel ihtiyaçları olan bebek için plan yapılmaya başlanması
 • Öngörülen yaşam tarzı değişikliklerinin saptanması
 • Destek grup ve olanakların saptanması

Çeşitli nedenlerle hiçbir test yaptırmayan da olabilir. Bu kişiler gebelik sonucunu her durumda kabullenmiştir; bu kişiler için kişisel, ahlaki veya dini nedenlerle gebelik sonlandırılması söz konusu değildir veya bebeğe zarar verme riskini göze almazlar.

 

Kordosentez yaptırıp yaptırmama kararı nasıl alınır?

Testin artı / eksilerini doktorunuzla enine boyuna tartışmalısınız. Doktorunuz işleme bağlı yararın zarardan fazla olup olmadığını değerlendirmenizine yardımcı olacaktır.

 

Kordonsentez tedavi amaçlı da uygulanır mı?

Evet. Bebekte ciddi kansızlık varsa, kan transfüzyonu için uygulanır. Bebekte kalp ritm bozukluğu var ve anneye verilen ilaçlar fayda sağlamıyorsa ilaç bu yolla verilir.

Sunum için lütfen tıklayın.