Kategori: Riskli Gebelik

Perinatoloji nedir?
Yazı

Perinatoloji nedir?

Perinatoloji nedir? Perinatoloji, ‘Maternal-Fetal Tıp’ olarak da adlandırılır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığında bir üst ihtisas dalıdır. Gebeler ve onların doğmamış bebeklerinin tanı ve tedavisine odaklanır. İlgi alanı, sorunlu ve yüksek riskli gebeliklerdir.   Perinatolog kimdir? Maternal-Fetal Tıp uzmanı’ veya ‘Perinatoloji uzmanı’ olarak da adlandırılan perinatolog, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı sonrası, üst ihtisas yapmış...

Yüksek riskli gebe kimdir?
Yazı

Yüksek riskli gebe kimdir?

Yüksek riskli gebelik nedir? Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde, anne veya bebeğinin yaşamını veya sağlığını tehlikeye sokan her türlü sorunun görülme olasılığının arttığı gebelikler ‘yüksek riskli’dir. Bu durumlar, gebeliğin fiziksel ve duygusal yükünün artmasına neden olurlar. Gebelik öncesi varolan ya da gebelikte ortaya çıkan sağlık sorunları, yüksek riskli gebelik olasılığını arttırabilir. Sıklıkla yüksek riskli gebelik...

Erken Gebelik Kaybı
Yazı

Erken Gebelik Kaybı

Erken gebelik kaybı nedir? Gebeliğin ilk 13 haftası olan gebelik kaybına ‘erken gebelik kaybı’ denir. Erken gebelik kaybı sıklığı nedir? Gebelik tanısı konulan olguların %10’u erken gebelik kaybı olarak sonlanır. Erken gebelik kaybı neden olur? Olguların yarısı o fetusun kromozomlarındaki anormal sayıya bağlıdır. Sadece o gebelik için oluşan bir problemdir. Anneden gelen yumurta veya babadan...

Koriyon Villüs Biyopsisi
Yazı

Koriyon Villüs Biyopsisi

Koriyon villüs biyopsisi nedir? Koriyon villüs biopsisi, prenatal tanı yöntemlerindendir. 10-13. gebelik haftalarında yapılır. Bebekte genetik hastalık ve kromozom anomali tanısı için başvurulan bir yöntemdir. Erken tanı ve daha fazla inceleme örneği sağlaması avantajıdır. Ancak, bebeğin eşinden (plasenta) bir parça doku (koriyonik vilüs) alındığından, düşük yapma riski sonraki haftalarda yapılan prenatal tanı yöntemine göre daha...

Amniyosentez
Yazı

Amniyosentez

Amniyosentez nedir? Bebeğin içinde yaşadığı sıvıdan (amniyon sıvısı) alınan örnek ile bebeğinizin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayan,  gebelikte yapılan bir tanı yöntemidir (prenatal tanı). En sık yapılma nedeni, genetik hastalık ve kromozom anomalisi tanısı içindir. Sıklıkla 16-18. gebelik haftaları arasında yapılır. Ancak, tüm gebelik haftalarında soruna bağlı olarak yapılması mümkündür. Tüm gebelere seçenek...

Kordosentez
Yazı

Kordosentez

Kordosentez nedir? “Fetal Kan Örneklemesi”, “Perkutan Umblikal Kan Örneklemesi”, “Umbilikal Ven Örneklemesi” olarak da adlandırılır. İnceleme için göbek kordonundan bebeğin kan örneğinin alındığı tanısal bir testtir. Plasentadan kaynaklanan göbek kordonu (umbilikal kordon), anne ile bebek arasındaki iletişimi sağlar. Bir toplardamar (ven) ve iki atardamar (arter) içeren göbek kordonu, fetusa kan sağlarken fetus kaynaklı atıkları da...

Gebelikte Kanama
Yazı

Gebelikte Kanama

Gebelik sırasında kanama her zaman soruna mı işaret eder? Gebelik sırasında vajinal kanamanın birçok nedeni vardır. Bir kısmi ciddi bir kısmı ise gelip geçicidir. Kanama her gebelik haftasında görülebilir. Erken haftalarda daha sıktır. Düşük tehtidine işaret etse de çoğunlukla sorunsuz atlatılır. İleri haftalarda ise daha ciddi olabilir. Her durumda doktorunuzu haberdar etmelisiniz. Gebelikte kanama olursa...

Gebelikte Hipertansiyon
Yazı

Gebelikte Hipertansiyon

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir ? ‘Kan basıncı’, her kalp atışı ile kan pompalandığında, damar cidarına kanın yaptığı basınçtır. Yüksek kan basıncına ‘hipertansiyon’ denir. Büyük tansiyon ≥ 140 mmHg veya küçük tansiyon ≥ 90 mmHg ise ‘hipertansiyon’ tanısı konur. Kan basıcı nasıl ölçülür? ‘Gebelikte hipertansiyon’ tanı kriteri, yüksek kan basıncı olduğundan, kan basıncının doğru ölçümü çok...

Gestasyonel Diyabet
Yazı

Gestasyonel Diyabet

Gestasyonel diyabet nedir? Gebelik sırasında ilk defa olarak kan şeker yüksekliği gelişmesine ‘gestasyonel diyabet’ denir. Genellikle doğum sonrası geçer. Gebelikte oran %5-10 arasındadır. Sıklıkla gebeliğin ikinci yarısında görülür, ancak her dönemde gelişebilir. Gebelikte artan ihtiyacı karşılamak için vücud yeterli insülin (kan şekerini kontrol eden hormon) üretemezse gelişir. Gestasyonel diyabet gebelik ve doğum sonrası siz ve...