Koriyon Villüs Biyopsisi

Koriyon Villüs Biyopsisi

Koriyon villüs biyopsisi nedir?

Koriyon villüs biopsisi, prenatal tanı yöntemlerindendir. 10-13. gebelik haftalarında yapılır. Bebekte genetik hastalık ve kromozom anomali tanısı için başvurulan bir yöntemdir. Erken tanı ve daha fazla inceleme örneği sağlaması avantajıdır. Ancak, bebeğin eşinden (plasenta) bir parça doku (koriyonik vilüs) alındığından, düşük yapma riski sonraki haftalarda yapılan prenatal tanı yöntemine göre daha fazladır.

Koriyon villüs biyopsisi kimlere önerilir?

  1. Prenatal tarama test sonuçları pozif ise: Tarama testi (birinci trimester tarama, anne kanında serbest fetal DNA) sonucu kaygı verici veya yüksek riskli ise tanıyı netleştirmek için.
  2. Önceki gebelikte kromozom bozukluğu varsa: Eğer önceki gebeliklerinizde Down sendromu veya başka kromozom anomalili bebek saptandı ise bu gebelikte de risk yüksektir.
  3. İleri anne yaşı: Artık tüm gebelere tanı testleri seçenek olarak sunulmaktadır, ancak anne yaşı ile kromozom bozukluğu olan bebek riski artmaktadır.
  4. Sizin veya partnerinizin ailesinde bilinen bir genetik hastalık öyküsü varsa veya siz veya partneriniz bilinen bir genetik hastalık için taşıyıcı iseniz: Down sendromu gibi kromozom sayı bozuklukları veya yapı bozuklukları yanında tek gen hastalık tanısı için de kullanılır.

Koriyon villüs biyopsisine bağlı riskler nelerdir?

  1. Düşük yapma : Risk %1 kadardır. Bebek beklenenden daha küçük ise risk artar çünkü kromozom bozukluğu olan bebeklerde gelişme geriliği sıktır.
  2. Enfeksiyon: Rahimiçi enfeksiyon çok nadir olmasına rağmen teorik olarak risk vardır.
  3. Uzuv şekil bozukluğu: Bazı eski çalışmalarda bu riskden bahsedilse de 10 haftadan küçük uygulamalar için söz konusu ki artık bu haftalarda yapılmamaktadır.

Koriyon villüs biyopsisi sonrası nelere dikkat edilmeli?

İşlem sonrası kendinizi zorlamamalısınız. Mümkünse sizi eve arabayla başkası götürsün. Cinsel ilişki bir hafta yasaktır. Karın içi basıncını arttıracak, zorlayıcı ve yorucu aktiviteler üç gün yasaktır. Uçak yolculuğu riskli olmamasına rağmen bir sorun çıkarsa eve yakın olmak tercih edildiğinden önerilmez. Hafif kramp tarzı kasık ağrısı, ilk bir-iki gün normal kabul edilir. Kasıklarda şiddetli kramp tarzında ağrı, kanama, su gelişi ve >38 o C ateş varsa, acil doktorunuza başvurmalısınız.

 

Koriyon villüs biyopsisi yaptırıp yaptırmamaya nasıl karar verebilirim?

‘Bir doğru karar’ yoktur. Her çift için kabul edilebilir riskler farklıdır ve aynı durum karşısında farklı çiftler farklı karar alabilir. Bazı çift, gebelik yönetimi değişmeyecekse düşük yapma riskinden dolayı işlemi istemez. Bazı durumlar gebelikte tedavi edilebilir. Bu durumları saptamak için amniyosentez tercih edilebilir.

Bazı çiftler olumsuz sonuç gelse bile gebeliğe devam etme kararındadır, ancak yine de net sonuç için işlemi yaptırır. Sonuca göre yaşamlarını düzenlemek, psikolojik olarak kendilerini hazırlamak, gereğinde belli bir merkezde doğum organizasyonu yapacaktırlar. Kimi çift olumsuz sonuç durumunda net olarak gebeliğin devamını istemez. Kimi çift ise nasıl karar vereceğini bilmese bile işlemi kabul eder.

Tüm gebelere tarama testleri ve tanısal testler seçenek olarak sunulmalıdır. Doktorunuzla bu yaklaşımların artılarını / eksilerini tartışmalısınız. Sonuçta, kararı siz vereceksiniz. Çoğu kişi önce tarama testini yaptırır ve sonuca göre hareket eder. Kimi gebe hiçbir test yaptırmaz. Kimi gebe ise direk tanı testi ister. Bu grup, tarama testi ile saptanamayacak kromozomal sorun veya durum açısından yüksek riskli olduğunu bilmektedir. Bebeğin durumu ile ilgili mümkün olan herşeyi önceden öğrenmek ister ve düşük yapma riskini göze alır.

Önce tarama testi yapmayı seçerseniz, testin sonucunu riskli çıkarsa doktorunuzun bilgilendirmesi sonucu kararı siz vermelisiniz. Gebelik haftasına göre hangi tanı testinin yapılabileceği, işlemlerin artı-eksilerini ve kayıp riski oranlarını değerlendirmelisiniz.

 

Koriyon villüs biyopsisi nasıl uygulanır?

İşlem poliklinik şartlarında yapılır. Mesanenin dolu olması istenir. Sırtüstü yatar pozisyonda ultrason ile bebeğin gebelik haftası ve plasenta yerleşimi saptanır.  Ultrason eşliğinde uygun iğne ile plasentaya ulaşılır. Özel bir düzenekle negatif basınç ile plasental doku alınır.

Sıklıkla lokal anestezi iğnenin geçiş yerine uygulanır. Karın cildi antiseptikle temizlenir. Özel, uzun, ince bir iğne ile karın ön duvarı ve rahim duvarı geçilir. Bu sırada önce batma hissi, sonra kramp hissedilebilir. Şırınga ile plasental doku negatif basınç uygulanarak alınır. İğne çıkarılarak işleme son verilir.

 

Koriyon villüs biyopsi sonuçları ne zaman çıkar?

1-2 haftada sonuçlar çıkar. 46 çift kromozom ve eşey kromozomları yapı ve sayı açısından incelenir. %1 ‘plasental mozaizm’ nedeniyle yalancı pozitif sonuç çıkar. Bu durumda amniosentez ile bebeğin genetik yapısı aydınlatılmalıdır.

Koriyon villüs biyopsi sonucu sorunlu çıkarsa nasıl yol alınır?

Genetik danışmanlık alınır. Durumla ilgili daha fazla bilgi alınarak seçenekleriniz konuşulur. Kararınız ne olursa olsun psikolojik danışmanlık almanızda fayda vardır.

Sunum için lütfen tıklayın.