Prof. Dr. Başak Baksu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog

Prof. Dr. Başak Baksu

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Başak BAKSU bilimsel çalışma ve yayınları için tıklayınız…

EĞİTİM

2018 Profesörlük ünvanı

2013 Doçentlik ünvanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında

2011 Perinatoloji Yandal Uzmanlık

1996-2000 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanlık

1994-1996 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı kadrosunda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda 9 ay asistanlık, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda 4 ay asistanlık
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde 5 ay asistanlık (kendi isteğimle bıraktım)

1988-1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yükseköğretim

1981-1988 İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi’nde ortaöğretim

1976-1981 Kayseri Ahmet Paşa İlkokulu’nda ilköğretim

İŞ DENEYİMİ

2023 – Prof.Dr. Başak Baksu Kliniği

2018-2022 Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi

2016 – 2023 Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

2014 – 2016 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği perinatoloji yandal uzmanı

2011- 2014 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Polikliniği

2009-2011 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde başasistanlık

2001-2009 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde başasistanlık

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

01.03 – 01.06 2005 İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesi’nde rotasyon

Mart 2006 “Fetal Medicine Foundation” tarafından verilen 11-13+6 hafta Ultrason Muayenesi Yeterlilik Sertifikası

01.12.2006-01.05.2007 İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesinde eğitim

14.05 – 08.06.2007 University of Toronto, Mount Sinai Hospital Obstetrics and Gynecology Department, Maternal-Fetal Medicine Division’da gözlemcilik

14.05 – 08.06.2007 University of Toronto, The Hospital for Sick Children Pediatrics Department, Division of Cardiology’de Fetal Ekokardiografi Ünitesinde gözlemcilik

2008 Laparoskopik cerrahi minimal giriş cerrahisi sertifikası

05.05 – 15.06.2014 Universtität Bonn Medizinische Fakultät Zentrum für Geburtshilfe und Pränatalmedizin’de fetal girişim ve fetal ekokardiografi alanında gözlemcilik

2022 Estetik genital cerrahi ve cerrahi dışı uygulamalar sertifikası

BAŞARILAR

2007 ‘Marquis Who’s Who in the World’ yıllığında 2007’den beri biyografisinin yer alması

2002 United Nations Population Fund’ın Third Countries Programme (UNFPA) kapsamında İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışması olan ‘Üreme Sağlığı Asistan Eğitimi ve Üreme Sağlığı Hizmet Kalitesini Arttırma Projesi’nde eğitmen olarak görev alma

2000 Astra Zeneca ilaç firması tarafından verilen Jinekolojik Lapaoroskopi Bursu (İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD İnfertilite Bilim Dalı’nda bir aylık laparoskopi eğitimi)

1997 ‘Educational Commision for Foreign Medical Graduates’ Sertifikası (no: 0-513-155-2)

1988 Robert Kolej’den ilk %10 arasında mezuniyet

1981 Milliyet Gazetesi İlkokullar Arası Bilgi Yarışması Kayseri il birincisi

1979 Dünya Çocuk Yılı Müzik Yarışması Kayseri il birinciliği

ESERLER

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Alkan N., A. Baksu, B. Baksu ve N. Göker, “Gynecological examination for social and legal reasons in Turkey: Hospital Data”, Croat Med J, 43, 338-341 (2002).

A2. Baksu A., B. Baksu ve N. Göker, “Value of transvaginal sonography in the evaluation of live monochorionic diamniotic twin ectopic pregnancy”, J Clin Ultrasound, 30, 570-571 (2002).

A3. Baksu A., B. Baksu, N. Alkan ve Nimet Göker, “An attempt of criminal abortion of a 15-gestational-weeks pregnancy”, Forensic Sci Int, 136,  202-203  Suppl (2003).

A4. Davas İ., A. Altıntaş, T. Yoldemir, A. Varolan, A. Yazgan ve B. Baksu, “Effect of daily hormone therapy and alendronate use on bone mineral density on postmenopausal women”, Fertil Steril, 80, 536-540 (2003).

A5. Baksu A., F. Kabukçu, B. Baksu ve N. Göker, “Bilateral sertoli cell adenoma and serous cyst in a patient with androgen insensitivity syndrome”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 114,104-107 (2004).

A6. Baksu A., B. Baksu ve N. Göker, “Laparoscopic unwinding and cyst aspiration of an ovarian torsion in spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome associated with a singleton pregnancy”, Aust N Z J Obstet Gynecol, 44, 264-266 (2004).

A7. Baksu A., A. Kalan, A. Özkan, B. Baksu, M. Tekelioğlu ve N. Göker, “The effect of placental removal method and site of uterine repair on postcesarean endometritis and operative blood loss”, Acta Obstet Gynecol Scand, 84, 266-269 (2005).

A8. Baksu A., A. Özkan, N. Göker, B. Baksu ve A. Uluocak, “Serum leptin levels in preeclamptic pregnant women: relationship to TSH, BMI and proteinuria”, Am J Perinatol22, 61-64 (2005).

A9. Baksu B., A. Baksu, İ. Davas, A. Akyol ve G. Gülbaba, “Lipoprotein(a) levels in women with preeclampsia and in normotensive pregnant women”, J Obstet Gynecol Res, 31, 277-282 (2005).

A10. Baksu A., B. Ayas, S. Çitak, A. Kalan, B. Baksu ve N. Göker, “Efficacy of tibolone and transdermal estrogen therapy on psychological symptoms in women following surgical menopause”, Int J Gynecol Obstet, 91, 58-62 (2005).

A11. Baksu B., İ. Davas, A. Baksu, A. Akyol ve G. Gülbaba, “Plasma nitric oxide, endothelin-1 and urinary nitric oxide and cyclic guanosine monophosphate levels in hypertensive pregnant women”, Int JGynecol Obstet, 90, 112-117 (2005).

A12. Gökdemir G., B. Baksu, A. Baksu, İ. Davas ve A. Köslü, “Features of patients with vulvar dermatoses in dermatologic and gynecologic practice in Turkey: Is there a need for an interdisciplinary approach? “, J Obstet Gynecol Res, 31, 427-431 (2005).

A13. Baksu A., M. Taşkin, N. Göker, B. Baksu ve A. Uluocak, “Plasma homocysteine in late pregnancies complicated with preeclampsia and in newborns”, Am J Perinatol, 23, 31-35 (2006).

A14. Baksu B., A. Akyol, İ. Davas, A. Yazgan, J. Özgul ve C. Tanık, “Recurrent mucinous cystadenoma in a 20-year-old woman: Was hysterectomy inevitable?”, J Obstet Gynecol Res, 32, 615-618 (2006).

A15. Baksu B., İ. Davas, E. Ağar, A. Akyol ve A. Uluocak,  “Do different delivery systems of estrogen therapy influence serum lipids differently in surgically menopausal women?”, J Obstet Gynecol Res, 33, 346-352 (2007).

A16. Baksu B., İ. Davas, E. Ağar, A. Akyol ve A. Varolan, “The effect of mode of delivery on postpartum sexual functioning in primiparous women”, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 18, 401-406 (2007).

A17. Baksu B., İ. Davas, A. Akyol, J. Özgül ve F. Ezen, “Effect of timing of episiotomy repair on peripartum blood loss”, Gynecol Obstet Invest, 65, 169-173 (2007).

A18. Baksu B., A. Baksu, N. Göker ve S. Çitak, “Do different delivery systems of hormone therapy have different effects on psychological symptoms in surgically menopausal women? A randomized conrolled trial”, Maturitas, 20, 140-145 (2009).

A19. Salihoğlu Ö., G. Karatekin, S. Uslu, E. Can, B. Baksu ve A. Nuhoğlu, “New intrauterin growth percentiles: a hospital-based study in İstanbul, Turkey”, J Pak Med Assoc, 62, 1070-1074 (2012).

A20. Salihoğlu Ö., G. Karatekin, B. Baksu, S. Uslu, A. Baksu, G. Can ve A. Nuhoğlu “Frequency and risk factors of fetal malnutrition among liveborn singleton term neonates using a computerised perinatal database, 2000-2006”, Journal of Pediatrics and Child Health, 40, 926-930 (2012).

A21. Acar H., I. Turan Bakırcı, B. Baksu, O. Çetin ve M. Kurdoğlu, “A rare case of fetal neck mass: Cervical lymphangioma”, International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 40, 42-44 (2016).

A22. Herkiloğlu D., B. Baksu ve O. Pekin, “Early prenatal diagnosis of thoraco-omphalopagus twins at ten weeks of gestation by ultrasound”, Turk J Obstet Gynecol, 13, 106-108 (2016).

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Baksu A.,  B. Merdol, B. Baksu, A. Özkan, O. Aygün, H. Gümüş ve N. Göker, “Plasenta çıkarım yöntemininpostsezaryan enfeksiyonlar ve intraoperatif kan kaybına etkisii”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği’nin 3. Jinnekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1999.

B2. Baksu A., N. Yeker, S. Özsoy, B. Merdol ve B.Baksu, Normal gebelerde ve spontan abortus vakalarında tiroid hormon değerleri“, Türk Jinekoloji Derneği’nin 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik  Kongresi, Antalya, 2001.

B3. Yoldemir T., B. Baksu, A. Varolan, A. Aydın Kara, Aysun Altıntaş ve İ. Davas, “Peripartum intramüsküler metoclopramid uygulamasının postpartum prolaktin düzeyleri ve laktasyon başlama zamanına etkisi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001.

B4. Varolan A., T. Yoldemir, B. Baksu, A. Akyol ve A. Arıöz,Adolesan dönemde adneksiyel kitlelerin irdelenmesi“, Ulusal Adolesan Jinekoloji Derneği’nin 2. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya, 2001.

B5. Altıntaş A.,  A. Varolan, B. Baksu ve İ. Davas, “Comparison of effectiveness of oral congugated estrogen, transdermal estradiol and alendronate in postmenopausal osteoporosis by DEXA”, 2. International and 5th National Congress on Menopause and Osteoporosis, İstanbul, 2002.

B6. Davas İ., A. Sevük, A. Varolan, B. Baksu, A. Akyol ve A. Yazgan, “The effect of levonorgestrel intrauterine system on endometrium in postmenopausal women with breast cancer on tamoxiphene therapy”, North American Menopause Society 14th Annual Meeting, Miami, 2003.

B7. Dirimen G., B. Baksu, İ. Davas, A. Akyol ve E. Ağar, “Kontrasepsiyon bilinci ve yöntem tercihine etkili faktörler”, 4th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, Ankara, 2005.

B8. Çınar S., İ. Davas, B. Baksu, A. Akyol, A. Varolan ve A. Yazgan, “Postmenopausal hormone therapy and mammography density changes“, 7th European Congress on Menopause, İstanbul, 2006.

B9. Baksu B., İ. Davas, A. Akyol, A. Varolan, A. Yazgan ve Ö. Yılmaz, “Different delivery systems of hormone therapy and bone mineral density“, 7th European Congress on Menopause, İstanbul, 2006.

B10. Dirimen G., T. Yoldemir, İ. Davas, a. Akyol ve B. Baksu, “The contraceptive trends among middle and low social class women attending developing country community hospital”, The 9th Congress of the European Society of Contraception, İstanbul, 2006.

B11. Baksu A, B. Baksu, S. Bodur, Ö.Dündar ve L. Bakır Vuslat, “Concomitant ovarian and endometrial cancer: A case report”, TAJEV X. Turkish German Gynecology Congress. Antalya, 2014.

3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

C1. Davas İ., E. Yumru ve B. Baksu, “Spontan redüksiyon: İki olgu nedeniyle mültifetal gebelik redüksiyonunun irdelenmesi“, Perinatoloji Dergisi, 7, 267-271 (1999).

C2. Yumru E., İ. Davas, B. Baksu, A. Altıntaş, A. Aras ve M. Mert, 1995-1999 yılları arasında sezaryan operasyonu endikasyonlarımız ve oranları“, Perinatoloji Dergisi, 8, 94-98 (2000).

C3. Baksu A., Y. Nuri, N. Göker, B. Merdol, S. Özsoy ve B. Baksu, Normal gebelerde ve spontan abortus vakalarında tiroid hormon değerleri“, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4, 82-86 (2000).

C4. Baksu B., E. Yumru, İ. Davas, A. Altıntaş, A. Pur, M. Borlu ve S. Erbek Çamurlu, Postpartum dönemde normotansif ve preeklamptik lohusalar ile gebe olmayan kadınlarda intraoküler basıncın karşılaştırılması, Perinatoloji Dergisi, 8, 9-13 (2000).

C5. Baksu A., B. Merdol, B. Baksu, A. Özkan, H. Gümüş ve N. Göker, Plasenta çıkarım yönteminin postsezaryan enfeksiyonlar ve intraoperatif kan kaybına olan etkisi, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4, 16-20 (2000).

C6. Yoldemir T., A. Varolan, B. Baksu, A. Aras ve İ. Davas, İlk trimester abortus imminens olgularında maternal serum CA-125 ölçümünün prognostik değeri“, Perinatoloji Dergisi, 9, 121-124 (2001).

C7. Varolan A., T. Yoldemir, A. Yazgan, B. Baksu ve İ. Davas, Preterm eylemde C-reaktif proteinin belirleyicilik değeri“, İstanbul Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 5, 50-53 (2001).

C8. Yoldemir T., B. Baksu, A. Varolan, A. Aydın Kara, A. Altıntaş ve İ. Davas, Peripartum intramüsküler metoclopramid uygulamasının postpartum laktasyon başlama zamanına etkisi, Ege Tıp Dergisi, 40, 203-206 (2001).

C9. Yumru E., İ. Davas, A. Aydın Kara ve B. Baksu, Hiperemezis gravidarumu olan hastalarda tiroid fonksiyonları“, Perinatoloji Dergisi, 9, 31-33 (2001).

C10. Akyol A., E. Yumru, B. Baksu, İ. Davas ve A. Kara,Primer ve metastatik tuba karsinomu“, Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 15, 41-44 (2001).

C11. Yoldemir T., A. Yazgan, A. Arıöz, B. Baksu ve İ. Davas,Overlerin bilateral alınmasından sonra erken dönemde kan lipid ve lipoprotein düzeyinde değişiklikler, Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 15, 107-111 (2001).

C12. Baksu B., İ. Davas, A. Akyol, A. Varolan ve A. Yazgan, Ondokuz haftalık gebelikte adneksiyel kitle torsiyonu, Perinatoloji Dergisi, 11, 46-48 (2003).

C13. Yoldemir T., B. Baksu, İ. Davas, A. Yazgan, A. Varolan ve A. Akyol, Endoservikal örneklerde chlamydia trachomatis prevelansı“, Kadın Doğum Dergisi, 1, 290-292 (2003).

C14. Baksu B., İ. Davas, B. Kesim Eroğlu, B. Dölek, A. Akyol ve S. Çınar, Derin ven trombozu ve tekrarlayan gebelik kayıplarında faktör V Leiden ve MTHF C667T mutasyonları: iki olgu sunumu“, Perinatoloji Dergisi, 12, 43-46 (2004).

C15. Baksu B., M. İçen, İ. Davas, A. Akyol, A. Varolan ve A. Yazgan, Menopoz durumu ve bakteriyel patojenlerin bir göstergeci olarak vajinal pH ölçümü“, Türk Fertilite Dergisi, 12, 183-189 (2004).

C16. Baksu B., Gonca Gökdemir, Sultan Çınar, İnci Davas, Atıf AkyolYirmiüç haftalık gebelikte herpes gestasyones: bir olgu sunumu, Perinatoloji, 12, 151-153 (2004).

C17. Baksu B., A. Baksu, S. Çınar, E. Ağar, İ. Davas ve T. Akvardar, “Servisit olgularında chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum ve mycoplasma hominis”, Türk Fertilite Dergisi, 12, 269-271 (2004).

C18. Yoldemir T., B. Baksu, İ. Davas, A. Akyol, A. Varolan ve A. Yazgan, İki oral antianemik preparatın gebeliğin fizyolojik anemisine etkileri, Kadın Doğum Dergisi, 3, 410-412 (2004).

C19. Baksu B., E. Ağar, İ. Davas, C. Tanık,Koranjiom: Bir olgu sunumu“, Perinatoloji Dergisi, 13, 55-58 (2005).

C20. Baksu B., A. Baksu, S. Çınar, E. Ağar, İ. Davas ve T. Akvardar, Vajinal akıntıda mikrobiyolojik değerlendirme, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 50-52 (2005).

C21. Çetinçelik Ü., V. Köksal, A. Akyol, B. Baksu ve İ. Davas,Warfarin sensitivitesine farmakogenetik bir yaklaşım, Kadın Doğum Dergisi, 3, 523-525 (2005).

C22. Yoldemir T., B. Baksu, İ. Davas, A. Akyol, A. Varolan ve A. Yazgan, Effect of daily estradiol hemihidrate and norethisterone acetate on carotid and renal arterial blood flow in postmenopausal women, Artemis, 6, 146-150 (2005).

C23. Baksu B., S. Çınar, İ. Davas, A. Akyol ve T. Başak,Overe metastatik malign melanoma: olgu sunumu, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 53-55 (2005).

C24. Akyol A., İ. Davas, B. Baksu, A. Varolan, A. Yazgan ve E. Ağar, Evre IB ve IIA serviks kanseri olgularında cerrahi deneyimlerimiz, Kadın Doğum Dergisi, 4, 789-791 (2005).

C25. Baksu B., İ. Davas, J. Özgül, F. Ezen, A. Özel, G. Yenice ve M. Yalçın,Prenatal sakrokoksigeal teratom tanısı almış bir mekonyum ileus-peritonit olgusu, Perinatoloji Dergisi, 13, 163-168 (2005).

C26. Baksu B., A. Baksu, İ. Davas, S. Çınar, E. Ağar ve T. Akvardar,Endoservikal kültürlerde ureaplasma urealyticum ve mycoplasma hominis saptanan olgularda roksitromisin, doksiskilin ve ofloksasin duyarlılığı, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 15, 25-29 (2005).

C27. Baksu B., İ. Davas, A. Akyol, S. Çınar, F. Ezen ve D. Sakız,Embryonal carcinoma of the ovary in a 55-year-old woman“, J Turkish-German Gynecol Assoc, 7, 148-152 (2006).

C28. Baksu B., G. Gökdemir, İ. Davas, A. Köşklü, J. Özgül, F. Ezen ve A. Akyol, Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde görülen vulvar lezyonların analizi, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet, 16, 170-174 (2006).

C29. Davas İ., A. Sevük, A. Varolan, B. Baksu, A. Akyol, A. Yazgan,The effect of levonorgestrel intrauterine system on endometrium in postmenopausal women with breast cancer on tamoxifen therapy“, J Turkish-German Gynecol Assoc, 3, 105-111 (2006).

C30. Ağar E., B. Baksu, A. Atıf ve İ. Davas, “Rudimenter horn gebeliği: a case report“, Kadın Doğum Dergisi, 4, 836-837 (2006).

C31. Davas i., D. Marangoz, A. Varolan, A. Akyol ve B. Baksu, “Gebelikte değişik seviyelerdeki anemilerde demir alımının maternal,doğum ve perinatal sonuçlara etkileri“, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5, 174-181 (2008).

C32. Baksu B., F. Ovalı ve A.Cerrah Celayir, “Prenatal tanılı cerrahi anomalili yenidoğana yaklaşım: Ekip çalışmasının önemi”, Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg Special Topics, 7, 25-28 (2017).

C33. Baksu B., “Gebelikte adneksiyel kitle ve yönetimi”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst Special Topics, 10, 252-261 (2017).

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Davas İ.,N. Karadeniz, A. Varolan, A. Tekinalp ve B. Çetiner, “38 hafta ve üzeri gebelerde BPP, NSD, ASİ ve Doppler USG ile fetal iyilik taraması”, Perinatoloji Derneği’nin düzenlediği 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi,  Antalya, 1997.

D2. Davas İ., E. Yumru ve B. Çetiner, İki olgu nedeniyle multifetal gebelik redüksiyonunun (MFPR) irdelenmesi, Perinatoloji Derneği’nin düzenlediği 6. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998.

D3. Akkurt F., T. Toldemir, B. Baksu, A. Akyol ve A. Varolan, “Postmenopausal kadınlarda değişik HRT protokollerinin 6 ve 12 aylık sürelerde serum lipid profiline etkisi”, 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 2001.

D4. B. Baksu, İ. Davas,  B. Eroğlu Kesim, B. Dölek, A. Akyol, A. Varolan, A. Yazgan ve S. Çınar, Derin ven trombozu olan 35 haftalık gebede faktör V Leiden ve metilentetrahidrofolat redüktaz C677T mutasyonlarının saptanması: ikir olgu sunumu, Türk Perinatoloji Derneği’nin düzenlediği IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D5. Çetinçelik Ü., V. Köksal, A. Akyol, B. Baksu ve İ. Davas,Warfarin sensitivitesine farmakogenetik bir yaklaşım, VI.Ulusal Prenatal tanı ve Tibbi genetik Kongresi,Antalya, 2004

D6. Baksu B., M. İçen, İ. Davas, A. Akyol, A. Varolan ve A. Yazgan, Menopoz durumu ve bakteriyel patojenlerin bir göstergeci olarak vajinal pH ölçümü, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği’nin düzenlediği 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2004.

D7. Yazgan A., B. Baksu, M. Özgül, A. Akyol, A. Varolan ve İ. Davas, İkinci trimester uterin arter Doppler incelemesinin preeklampsi ve intrauterin gelişme geriliğinin prediksiyonunda yeri, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği’nin düzenlediği 4. Obstetrik ve  Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 2004.

D8. Baksu B., İ. Davas, E. Ağar, A. Akyol ve A. Varolan, “Primipar kadınlarda doğum şeklinin seksüel fonksiyona etkisinin incelenmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği’nin düzenlediği 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,  Antalya, 2006.

D9. Akyol A., A. Varolan, B. Baksu, A. Yazgan, E. Ağar ve İ. Davas, , “1984-2002 yılları arasında opere ettiğimiz serviks kanseri olgularında cerrahi deneyimlerimizi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği’nin düzenlediği IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,  Antalya, 2007.

D10. Varolan A., İ. Davas, Ö. Yılmaz, F. Ezen, A. Akyol, B. Baksu ve A. Yazgan, “Yapışık ikizler: olgu sunumu”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği’nin düzenlediği Ulusal EğitimSempozyumu,  Antalya, 2007.

Kongrelerde Konuşmacı veya Oturum Başkanlığı Görevleri

 1. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği Ultrasonografi Kursu’nda 30 Ekim 2015 3. Oturumunda oturum başkanlığı, 29-31 Ekim 2015
 2. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği Perinatal Medicine 2015 Kongresi’nde 23 Nisan 3. Oturumunda ‘Screening for perinatal infections in high risk groups’ konulu sunum, 23-25 Nisan 2015
 3. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Acil Obstetrik Bakım’ projesinde çeşitli tarihlerde ‘Gebelikte Hipertansif Hastalıklar’ ve ‘Gebelikte Ateş’ konulu eğitimleri verdim.
 4. Zeynep Kamil 33. Jineko-Patoloji Kongresi’nde 8 Kasım’da 6. Oturumda ‘Gebelikte anemi ve ayırıcı tanısı, diğer anemilerde yönetim’ konulu sunum, 7-8 Kasım 2015
 5. South-East European Society of Perinatal Medicine 6th Congress Zagrep’de Turkish Session’da ‘Fetal Cardiac Screening’ adlı sunum, 4-6 Aralık 2015, Hırvatistan
 6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Anadolu şubesi tarafından düzenlenen 2015 Aylık Bilimsel Toplantısında 2. Oturum başkanlığı, 20 Aralık 2015
 7. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Anadolu şubesi tarafından düzenlenen 2016 Aylık Bilimsel Toplantısında 1. Oturum başkanlığı, 28 Şubat 2016
 8. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği Ultrasonografi Kursu’nda 4 Kasım 17. Oturumunda ‘Fetal asid’ sunumu, 2-4 Kasım 2017
 9. 25th European Congress of Obstetrics and Gynecology Antalya’da ‘Diabetes and the regional epidemics of gestational diabetes: Why is this a problem?’ adlı sunum, 12-21 Mayıs 2017, Antalya
 10. TJOD tarafından düzenlenen 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde 13 Mayıs salon A 2. Oturumunda ‘Gestasyonel diyabeti nasıl yönetelim?’ adlı sunum, 9-13 Mayıs 2018

Kitap Bölüm Çevirisi

 1. Başak Baksu. Maternal monitarizasyon fizyolojik temeli (sayfa: 8-21). İçinde: Fetal Kalp Hızı Monitarizasyonu (Ed). Recep Has. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2007
 2. Başak Baksu. Onkofertilite olgularında seksüel azınlıklar için ifşa olmanın önemi (sayfa: 193-207). İçinde: Çocukluk ve Adölesan Çağı Kanser Hastalarında Onkofertilite. (Ed). Doç.Dr.Meriç Karacan. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2018

Sertifikalar

 1. Yabancı Tıp Fakülteleri mezunları Eğitim Komisyonu Sertifikası (Educational Commision for Foreign Medical Graduates) Sertifikası (no: 0-513-155-2), 1997 / USA
 2. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2003 / T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
 3. 11-14 Hafta Ultrason Yeterlilik Sertifikası (Certificate of Competence in Ultrasound examination at 11-13+6 weeks), 2006 / The Fetal Medicine Foundation, London, UK
 4. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu Eğitim Sertifikası, 2006 / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Laboratuarı
 5. Minimal Cerrahi Girişim Yeterlilik (Fellowship in Minimal Access Surgery) Sertifikası, 2008 / Dünya Lararoskopik Cerrahi Birliği (World Association of Laparoscopic Surgeons)

undefinedundefined

Socials