Kategori: Yazılar

Yapısal Anomali Riskini Azaltmak
Yazı

Yapısal Anomali Riskini Azaltmak

Doğumsal yapısal anomali ne demektir?Doğumsal yapısal anomali, doğumda var olan yapısal bir bozukluktur. Bunların bir kısmı doğumda hemen gözlenir, fazla parmak gibi. Bazılarını saptamak için özel testler gerekir, işitme bozukluğu gibi. Bazıları ise ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Neler doğumsal yapısal anomaliye neden olur?Bazı doğumsal yapısal anomaliler ebeveynlerden çocuklarına aktarılan genlerden kaynaklanır. Diğerleri kromozomlara bağlı sorunlardan...

Hafta hafta fetus ne yapar?
Yazı

Hafta hafta fetus ne yapar?

Fetusun hafta hafta gelişimine geçmeden önce, fetus oluşumuna kadar geçen sürece bir göz atalım. Çünkü gebelik haftası kadın hastalıkları açısından fetusun oluşumuna olanak sağlayan yumurtanın o ay yola koyulması, yani son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanır. DOMİNANT FOLİKÜL GELİŞİMİ Her ay yumurtalık rezervinden bir grup yumurta (oosit) yumurtalamaya (yumurtanın salınması) hazırlık için seçilip gelişmeye...

Gebelikte Beslenme
Yazı

Gebelikte Beslenme

Gebelikte beslenme konusu yeteri kadar bilimsel araştırılmış mıdır? Hayır çünkü gebelikte beslenmeyle ilgili kaliteli bilimsel çalışma yapmak birçok açıdan zorluklar içerir: Beslenmenin, bebeğin gelişimini etkileyebileceği kritik dönem net bilinmemektedir. Normal gebelikteki birçok fizyolojik değişiklikler Gebeliğe uyumdaki çok farklı bireysel farklılıklar İnsan gebelerde çalışma yapılamaması İnsana uyarlanabilecek iyi bir hayvan modelin olmaması   Gebenin beslenme durumu...

Sık Rastlanan Gebelik Şikayetleri
Yazı

Sık Rastlanan Gebelik Şikayetleri

Sık rastlanan gebelik şikayetlerini gebelik dönemlerine göre incelemek gerekir. Zira, her dönemde görülebilen şikayetler olduğu gibi bazı dönemlere özgü şikayetler de vardır. Yine, şikayetlerin şiddeti gebelik dönemine göre de değişebilir. Gebeliklerin her 3 aylık dönemi olan ‘trimester’lere göre sık olan şikayetler şunlardır: Birinci Trimester: Aşırı yorgunluk, Uyku hissi Karında şişkinlik, Gerginlik Göğüslerde hassasiyet, dolgunluk Sık...

Gebelikte Genetik Tarama Testleri
Yazı

Gebelikte Genetik Tarama Testleri

Gebelikte genetik tarama testlerine geçmeden önce konu ile ilgili terimleri tanımlamak gerek: Hücre:  Vücudun en küçük yapı birimidir. Gen:  Kişinin fiziksel özellikleri ve tüm vücud işlevlerini kontrol eden bilgileri içeren DNA bölümlerine ‘gen’ denir.  Kalıtımın temel birimleridir. Ebeveynden çocuğuna geçirilir. DNA:  Ebeveynden çocuğuna geçen genetik materyal DNA’dır. Kromozomlarda taşınırlar. Kromozom:  Kişinin yapısını belirleyen genleri taşıyan...

Detaylı Fetal Anatomik Tarama
Yazı

Detaylı Fetal Anatomik Tarama

Detaylı fetal anatomik tarama nedir ? Bu detaylı ultrason incelemesi, en sık yapıldığı gebelik haftalarından dolayı, ‘ikinci trimester ultrason taraması’ ve temel gebe ultrasonundan daha kapsamlı olduğundan ‘ikinci düzey ultrason’ olarak da adlandırılır. İkinci trimester, 13 hafta + 0 günden 27 hafta + 6 güne kadar olan gebelik haftalarına denir. Detaylı ultrason sıklıkla 18-23. haftalar...

Perinatoloji nedir?
Yazı

Perinatoloji nedir?

Perinatoloji nedir? Perinatoloji, ‘Maternal-Fetal Tıp’ olarak da adlandırılır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığında bir üst ihtisas dalıdır. Gebeler ve onların doğmamış bebeklerinin tanı ve tedavisine odaklanır. İlgi alanı, sorunlu ve yüksek riskli gebeliklerdir.   Perinatolog kimdir? Maternal-Fetal Tıp uzmanı’ veya ‘Perinatoloji uzmanı’ olarak da adlandırılan perinatolog, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı sonrası, üst ihtisas yapmış...

Yüksek riskli gebe kimdir?
Yazı

Yüksek riskli gebe kimdir?

Yüksek riskli gebelik nedir? Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde, anne veya bebeğinin yaşamını veya sağlığını tehlikeye sokan her türlü sorunun görülme olasılığının arttığı gebelikler ‘yüksek riskli’dir. Bu durumlar, gebeliğin fiziksel ve duygusal yükünün artmasına neden olurlar. Gebelik öncesi varolan ya da gebelikte ortaya çıkan sağlık sorunları, yüksek riskli gebelik olasılığını arttırabilir. Sıklıkla yüksek riskli gebelik...

Erken Gebelik Kaybı
Yazı

Erken Gebelik Kaybı

Erken gebelik kaybı nedir? Gebeliğin ilk 13 haftası olan gebelik kaybına ‘erken gebelik kaybı’ denir. Erken gebelik kaybı sıklığı nedir? Gebelik tanısı konulan olguların %10’u erken gebelik kaybı olarak sonlanır. Erken gebelik kaybı neden olur? Olguların yarısı o fetusun kromozomlarındaki anormal sayıya bağlıdır. Sadece o gebelik için oluşan bir problemdir. Anneden gelen yumurta veya babadan...

Koriyon Villüs Biyopsisi
Yazı

Koriyon Villüs Biyopsisi

Koriyon villüs biyopsisi nedir? Koriyon villüs biopsisi, prenatal tanı yöntemlerindendir. 10-13. gebelik haftalarında yapılır. Bebekte genetik hastalık ve kromozom anomali tanısı için başvurulan bir yöntemdir. Erken tanı ve daha fazla inceleme örneği sağlaması avantajıdır. Ancak, bebeğin eşinden (plasenta) bir parça doku (koriyonik vilüs) alındığından, düşük yapma riski sonraki haftalarda yapılan prenatal tanı yöntemine göre daha...